Tarieven

Intakegesprek

Van 60 minuten
100 euro

Individueel gesprek

Van 45 minuten
75 euro

Koppelgesprek

van 60 minuten
100 euro

Ge-koppeld gesprek met twee therapeuten

Van 60 minuten
160 euro

Dit bedrag wordt aan het eind van het gesprek afgerekend. Er is geen bankcontact in de praktijk aanwezig.

Indien een betalingsbewijs of factuur gewenst is, kan dit op aanvraag altijd bekomen worden.

Indien je niet aanwezig kan zijn op een gemaakte afspraak dien je minstens 48u op voorhand te verwittigen. Bij een te laat of niet geannuleerde afspraak wordt de sessie volledig aangerekend, tenzij na het voorleggen van bewijs van overmacht (ziektebriefje, doodsbrief, …).

There are two ways to be happy, change the situation or change your mindset towards it

Goed om te weten

De tijd bij je therapeut is van jou. Gedurende die tijd zetten we ons zoveel mogelijk in om jou zo goed mogelijk te helpen. Jij bepaalt wat er al dan niet besproken wordt en waar hoeveel tijd aan besteed wordt. Uiteraard zal de therapeut hierin suggesties doen, maar jij bent je eigen specialist. Jij kent jezelf het beste en van die kennis willen we gebruik maken om de sessie zo efficiënt en waardevol mogelijk vorm te geven.

Een therapieproces verricht niet (onmiddellijk) wonderen en de therapeut heeft helaas ook geen pilletje om je problemen in één-twee-drie op te lossen (anders hadden we het al lang op de markt gebracht!). Therapie vraagt engagement en inspanning, van beide kanten. Wanneer dit er is, kunnen er echter wel grote stappen gezet worden op termijn.

Een therapieproces is steeds een wederkerig proces. De therapeut heeft invloed op jou, jij hebt invloed op de therapeut. Wanneer er zaken zijn waarmee je het moeilijk hebt binnen de therapie, mag je deze altijd aangeven, zodat we dit samen kunnen bekijken.

Uiteraard hebben alle Zinnia-therapeuten beroepsgeheim. Dit houdt in dat alles wat je je therapeut vertelt, in de therapieruimte blijft. De therapeut mag hierover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw toestemming.
Wel mag je therapeut over jou van gedachten wisselen met andere therapeuten , om zo de therapie te optimaliseren. In Zinnia houdt dit concreet in dat Kaat en Marieke minstens één maal per maand samenzitten om moeilijkere therapieprocessen samen te bespreken. Wanneer je wil dat iets niet gedeeld wordt, kan je hier specifiek naar vragen.

Lees meer over het beroepsgeheim